6 czerwca 2020

WYNIKI ANKIETY 2.0

Trochę więcej optymizmu prowadzących stacje demontażu. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że ponad 60 % stacji nie ma przestojów ani innych poważniejszych zakłóceń w pracy.
Wprawdzie w dalszym ciągu zdecydowana większość wskazuje spadek ilości przyjmowanych pojazdów, to trzeba podkreślić, że w maju jest on wyraźnie mniejszy. Podobnie wygląda sytuacja w sprzedaży części.
Nie zmieniają się natomiast nastroje oceniających wpływ szarej strefy i biurokracji na działalność legalnych stacji demontażu. Z dużym zadowoleniem odczytujemy natomiast fakt, że ponad 82 % ankietowanych prowadzących stacje demontażu, skorzystała z pomocy Państwa.Gratulujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia FORS oraz prowadzącym stacje którzy nie są zrzeszeni którzy z pomocy skorzystali. Pomoc Państwa nie rozwiąże w dłuższej perspektywie problemów branży, ale może dać szansę na przetrwanie firm które obecnie mają problemy. Z dużym zadowoleniem odbieramy również informacje, że niektóre firmy, sprzedające gównie części przez internet, odnotowały w maju rekordowe wyniki sprzedaży – tym firmom również gratulujemy.
Dziękujemy wszystkim którzy wypełnili ankietę, liczymy na podobną aktywność w przyszłości.

Wyniki ANKIETY 2.0

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy