18 września 2021

Wystąpienia Prezesa FORS w Sejmie.

Podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która obradowała w dniu 16 września 2021r.,prezes
Adam Małyszko kolejny raz zaapelował o podjęcie prac nad zmiana regulacji prawnych dotyczących systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
W odpowiedzi Minister Jacek Ozdoba obiecał podjęcie dialogu w najbliższym czasie.
Wystąpienie Prezesa FORS godz. 13:02:25

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#787866F5D0FCAC79C125874B00393E68

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy