20 maja 2021

Wystąpienia Prezesa FORS w Sejmie.

W dniu 19 maja 2021 r.  Prezes FORS Adam Małyszko, podczas Posiedzenia Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych I Leśnictwa, skierował dwa pytania do Pana Ministra Jacka Ozdoby.

Treść pytań w zał.pdf

Niestety, z odpowiedzi wynika, że ewentualne zmiany, które mogą poprawić sytuację w branży recyklingu pojazdów będą przedstawione do 5 stycznia 2023 r.
Ministerstwo zamierza również przenieść kompetencje wydawania decyzji zezwalających na gospodarowanie odpadami z poziomu Starosty na poziom Marszałka Województwa, co jeszcze bardzie przedłuży proces wydawania nowych decyzji czy też ich zmianę.
Ponieważ odpowiedzi na zadane pytania nie były wyczerpujące, zostaną skierowane jeszcze raz na piśmie.

Nagranie z posiedzenia: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#E6A9160B703E63D0C12586D40047DBCC

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy