31 października 2019

Z życia Stowarzyszenia

Z życia Stowarzyszenia

 1. Podczas Międzynarodowych Targów Pol- Eco System w Poznaniu Pani Wiceprezes FORS Agnieszka Misiejuk przedstawiła prezentację dotyczącą skutków wprowadzenia pakietu zmian ustawowych jakie zostały wprowadzone w związku z pożarami odpadów. Podczas panelu dyskusyjnego odpowiedziała na szereg pytań, które nurtowały uczestników spotkania.
 2. W Charlotte (USA) Stowarzyszenie FORS podpisało deklarację przystąpienia do Międzynarodowego Okrągłego Stołu. Deklarację taką złożyli również przedstawiciele USA, Brazylii, Malezji, Australii, Japonii, Anglii. Wszyscy partnerzy Okrągłego Stołu zobowiązali się promować ideę Dnia Recyklera Samochodów, który ustanowiony został uchwałą FORS na dzień 18 września.
 3. W dniu 24 października – na zaproszenie Prezesa PZPM, Prezes FORS Adam Małyszko wziął udział w corocznym spotkaniu przedstawicieli producentów z prowadzącymi stacje demontażu.

Spotkanie odbyło się we Wrześni. W programie była możliwość zwiedzenia fabryki samochodów dostawczych firmy VW. W spotkaniu uczestniczyli również niektórzy członkowie FORS.

 1. W dniu 25 października odbyło się – zorganizowane przez FORS, szkolenie dotyczące zmian w prawie podatkowym. Pan Mecenas Jerzy Martini szczegółowo omówił temat sprzedaży odpadów (fakturowania) w nowym systemie z mechanizmem podzielonej płatności, który od 1 listopada 2019 r. zastąpi mechanizm odwrotnego obciążenia. Podczas szkolenia mieliśmy okazję również wysłuchać oraz zadać pytania Panu Krystianowi Szczepańskiemu – Dyrektorowi IOŚ w kwestiach dotyczących wdrażania elektronicznej ewidencji odpadów w systemie BDO. Było mnóstwo pytań i niewiadomych, na które w dużej mierze uczestnicy uzyskali odpowiedź, zarówno od Pana Dyrektora jak i od osób uczestniczących w pilotażu.
 2. W dniu 28 października w siedzibie Rzecznika Przedsiębiorców odbyło się kolejne posiedzenie zespołu do spraw recyklingu odpadów, który działa przy Radzie Przedsiębiorców. Tematem spotkania było BDO. W spotkaniu uczestniczył Prezes FORS Adam Małyszko, który przedstawił szereg problemów związanych z wdrożeniem systemu BDO od 1 stycznia 2020r. Zaproponował kilka rozwiązań, które Rzecznik Przedsiębiorców przedstawi Ministrowi Środowiska.

Nadmieniamy, że Rzecznik Przedsiębiorców otrzymał również odpowiedź Ministerstwa Środowiska na pismo FORS w sprawach związanych z trudną sytuacją prowadzących stacje demontażu. Niestety odpowiedź MŚ jest bardzo ogólna i dodatkowo błędna w sprawie stawki zabezpieczenia roszczeń – według MŚ dla pojazdów oczekujących na demontaż stawka wynosi 500 zł (takiej stawki nie ma w rozporządzeniu) – treść pism w zał.

Pismo FORS

Odpowiedź MŚ

Przebieg spotkania można obejrzeć tutaj – link.

 1. Prezes Adam Małyszko uczestniczył również szkoleniach organizowanych przez IOŚ, pierwsze takie szkolenie odbyło się w Ministerstwie Środowiska w dniu 28 października. Kolejne zaplanowane są w poszczególnych województwach. Harmonogram jest dostępny na stronie www.bdo.mos.gov.pl.
 2. Od 28 października dwie firmy z FORS uczestniczą w drugiej części pilotażu BDO. Pilotaż potrwa do 12 listopada. Planowane jest również specjalne szkolenie dla prowadzących stacje demontażu – termin w trakcie ustalania. Jeżeli maja Państwo w tym zakresie pytania prosimy kierować je pisemnie na adres: sekretariat@fors.pl
 3. W dniu 29 października Stowarzyszenie FORS  złożyło uwagi do przepisów w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w ramach  planowanych zmian dyrektywy 2000/53/WE. Najważniejsze zagadnienia to:
  – brak określonego momentu kiedy pojazd staje się odpadem
  – wprowadzenie zachęt ekonomicznych dla ostatniego właściciela który przekaże pojazd kompletny do uprawnionego zakładu
  i wiele innych.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy