10 lutego 2021

Z życia Stowarzyszenia

W dniu 2 lutego 2021r. odbyło się spotkanie przedstawicieli FORS ( Adam Małyszko, Agnieszka Misiejuk) oraz PZPM (Jakub Faryś, Michał Wekiera, Marcin Witaszek) z Panią Dyrektor Marzeną Berezowską, Panem  Naczelnikiem Pawłem Sosnowskim oraz Panem  Michałem Ambroziewiczem  z Departamentu Ochrony Środowiska w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Tematem spotkania było przedstawienie problemu szarej strefy. Podczas spotkania przedstawiono rekomendacje dla systemu zachęt ekonomicznych kierowanych do ostatniego użytkownika. Na prośbę Pani Dyrektor FORS w najbliższym czasie przedstawi więcej szczegółów.

W dniu 4 lutego Prezes FORS Adam Małyszko brał osobisty udział w posiedzeniu senackiej Nadzwyczajnej Komisji do spraw Klimatu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Podczas dyskusji Prezes FORS poinformował Komisję o ogromnym wzroście szarej strefy w branży recyklingu pojazdów. Prezes  poprosił również Przewodniczącego o zwołanie specjalnego posiedzenia Komisji w sprawie systemu zagospodarowania odpadów poużytkowych, w tym pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Link do nagrania : https://www.senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum-ostatnich-transmisji/

W dniu 8 lutego 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Recyklingu i gospodarki odpadami działającego przy Rzeczniku MŚP. W spotkaniu z ramienia FORS uczestniczyły dwie osoby:

Adam Małyszko i Agnieszka Misiejuk. Tematem spotkania było omówienie postulatów zmian prawa w obszarze gospodarki odpadami. Robocze propozycje przygotował Pan Artur Domaszewicz. Do tych propozycji Stowarzyszenie FORS wyraziło opinię na piśmie. Podczas posiedzenia omówiono 7  z 20 punktów. Kontynuacja tego tematu odbędzie się w dniu 15 lutego.

W zał. Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=P-IQ0rt5zTA&feature=youtu.be

Robocze postulaty z uwagami FORS: http://fors.pl/wp-content/uploads/2021/02/Postulaty_OH_listopad_2020-i-FORS.pdf

W dniu 8 lutego 2021r. odbyło się również kolejne spotkanie przedsiębiorców z Przewodniczącym  PSL Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem.

W spotkaniu uczestniczył Prezes FORS Adam Małyszko, który poinformował obecnych na spotkaniu Marszałków Województw o problemach z wydawaniem  decyzji dotyczących odpadów oraz wpisów do BDO, które są w gestii Marszałków. Tematem funkcjonowania BDO z ramienia PSL zajmuje się Pani Poseł Urszuli Pasławska, do której FORS przekazuje uwagi dotyczące funkcjonowania BDO.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy