5 czerwca 2024

Z życia Stowarzyszenia FORS

W dniu 3 czerwca 2024 Prezes FORS Pan Adam Małyszko wziął udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury dot. informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) oraz kwestiach zarządzania Funduszem Celowym CEPiK.

Prezes Adam Małyszko poruszył cztery zagadnienia:

– na jakim etapie są prace i kiedy będzie podany termin wdrożenia rozwiązań technologicznych umożliwiających przekazanie danych o demontażu pojazdu lub przejęciu pojazdu niekompletnego do bazy CEPIK?

– jak można ustalić, kto jest aktualnym właścicielem pojazdu nieprzerejestrowanego, zgłaszanie nabycia czy zbycia pojazdu nie powoduje zmiany danych w CEPIK (system istnieje od 20 lat, w zeszłym roku bez ustaleń w trybie pilnym zmieniono  prawo o ruchu drogowym przy ustawie zmiany o tożsamości, co powoduje, że pojazdu zabytkowego czy uszkodzonego nie przerejestrujemy, a wskazany czas 30 czy 90 dni jest niewystarczający)?

– kwestie unieważnienia rejestracji pojazdów sprzed 10 lat tzw. problem martwych dusz, co z takimi pojazdami będzie zrobione, czy wszystkie pojazdy zdemontowane w szarej strefie będą automatycznie wykreślane z mocy z rejestrów, czy prawo polskie jest zgodne z prawem unijnym  (w myśl dyrektywy dot. wraków)?

– co się dzieje w przypadku jeśli pojazdy zajmuje komornik, gdy taka informacja trafia do CEPIK, widzi ją organ rejestrujący, ale nie zwykły obywatel, który nie jest chroniony przed zakupem pojazdu zajętego? Warto więc by w historii pojazdu można było zobaczyć czy pojazd posiada obciążenia komornicze, szczególnie jest to również istotne dla stacji demontażu

 

Link do nagrania z posiedzenie Komisji Infrastruktury (9), w tym wypowiedź i pytania Pana Prezesa w 44’ minucie:

https://www.senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum-ostatnich-transmisji/

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy