1 października 2019

Z życia Stowarzyszenia FORS

W dniu 26 września 2019 r prezes FORS Adam Małyszko wziął udział w Seminarium z okazji 10-lecia Związku Dealerów Samochodów
Seminarium pt. „Polski rynek dealerów samochodów – Wyzwania na kolejne lata”, które odbyło się w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
Podczas seminarium powracał temat wprowadzania na polski rynek dużej ilości używanych samochodów. Prezes FORS z zadowolenim przyjął informację, że działania
zmierzające do ograniczenia napływu używanych samochodów nie są skuteczne.
W tym samym dniu Adam Małyszko złożył Pani Prezes Agnieszce Rozmus -Rowińskiej gratulacje z okazji Jubileuszu 25 – lecia Izby Przemysłowo- Handlowej Gospodarki Złomem.
27 września odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Roboczego d/s Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającego w ramach Rady Przedsiębiorców przy
Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane z:
– projektem rozporządzenia ppoż,
– najnowszym projektem rozporządzenia w sprawie sposobu magazynowania odpadów,
– zastosowaniem procesu R 12 podczas przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
– stosowaniem numeru BDO w dokumentach związanych z działalnością gospodarczą.
W spotkaniu brał udział Prezes Adam Małyszko.

W zał. nagranie z przebiegu spotkania – link.

 

Kolejne spotkanie, w którym brał udział Prezes FORS to posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju które odbyło się w dniu 30 września 2019r.
Podczas posiedzenia rozpatrzono informację o zapowiadanych zmianach w składkach ZUS dla przedsiębiorców i podniesieniu płacy minimalnej oraz ich skutkach dla gospodarki, a w szczególności dla kondycji małych i średnich przedsiębiorców.
Prezes Adam Małyszko zwrócił szczególną uwagę na podniesienie płacy minimalnej osobom rozpoczynającym pracę – stażystów, których trzeba przez okres od trzech miesięcy do pół roku szkolić.
Przestrzegł również przed ryzykiem przechodzenia przedsiębiorców do szarej strefy z powodu co raz większych obciążeń przedsiębiorców.
Prezes poinformował, że obszar szarej strefy w branży recyklingu samochodów jest i tak ogromny i wynosi ponad 50 %
Problem dotyczącą minimalnej płacy dla stażystów dostrzegł Minister Finansów, sugerując wzięcie pod uwagę podczas dalszych prac nad ustawą.

W zał. transmisja z posiedzenia – link.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy