26 lipca 2021

Z życia Stowarzyszenia FORS

 1. W dniu 19 lipca 2021r. Prezes FORS  Adam Małyszko brał udział w posiedzeniu Zespołu Roboczego ds. Podatków o daninach quasi-podatkowych, działającego  przy Radzie Rzecznika MŚP.

Omawiane tematy  posiedzenia :

 1. Podatek od nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą w sytuacji gdy nieruchomość faktycznie jej nie służy w związku z prowadzoną egzekucją.
  2. Niezbędne zmiany legislacyjne w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r. (sygn. akt SK 39/19).
  3. Rażące zaniżanie wartości nieruchomości przez komorników prowadzących egzekucję z tych nieruchomości.

Link do nagrania – https://youtu.be/UH2uNeJ5H-M

 1. W dniu 20 lipca 2021r. odbyło się posiedzenie trzech Komisji Senackich, które rozpatrywały przyjętą przez Sejm Ustawę o zmianie ustawy o czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Stowarzyszenie FORS przedstawiło na piśmie uwagi wraz z trzema poprawkami dotyczącymi okresu magazynowania oraz sankcji karnych za nie zgodne ze stanem rzeczywistym prowadzenie ewidencji, które po wejściu w życie ustawy będą wynosiły od tysiąca do miliona złotych.

Podczas posiedzenia  Prezes FORS  przedstawił zaproponowane poprawki. Formalnie poprawki FORS przejął i zgłosił  Ryszard Bober – Senator PSL. Poprawki będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Link do nagrania –  https://av8.senat.pl/10KS51KNK29KSTAP891

Pismo FORS w zał.

 1. W tym samym dniu odbyło się również posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju, której tematem było :

Rozpatrzenie informacji o głównych problemach branży stalowej i metali kolorowych w Polsce oraz o działaniach podejmowanych w celu realizacji postulatów branży

– przedstawiają: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Robert Tomanek oraz naczelnik wydziału w Departamencie Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Adam Gniazdowski.

Podczas posiedzenia głos zabrał Prezes Adam Małyszko, przedstawiając problem długiego okresu oczekiwania na zmianę, czy też wydanie nowej decyzji administracyjnej pozwalającej na gospodarowanie odpadami.

Prezes zadał również pytanie –  czy są prowadzone prace w Komisji Europejskiej zmierzające do ograniczenia wywozu złomu z Państw Unii Europejskiej ?

Link do nagrania – https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=2BBCEF0CD705C295C1258711003E5385

 1. . W dniu 21 lipca 2021r. Prezes FORS brał udział w posiedzeniu Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami działającego przy Radzie Rzecznika MŚP.

Tematami posiedzenia były:

–  Utrata statusu odpadów i definicja surowców wtórnych,

–  Zabezpieczenie roszczeń w gospodarce odpadami,

–  Potrzeba uchwalenia przepisów intertemporalnych w przedmiocie wydłużenia obowiązywania decyzji administracyjnych w sprawach gospodarowania odpadami,

–  Opakowania i opłaty opakowaniowe.

Link do nagrania w trakcie przygotowania

 1. W dniu 22 lipca 2021r. podczas połączonego posiedzenia Zespołów Roboczych ds. Recyklingu i gospodarki odpadami oraz Branży Motoryzacyjnej przedstawiciele FORS Adam Małyszko i Agnieszka Misiejuk przedstawili propozycje założeń legislacyjnych dot. kwalifikacji pojazdu jako odpad.  Zachęcamy do obejrzenia całości nagrania.

Link do nagrania – https://youtu.be/emGFt2gtkVE

 1. W dniu 23 lipca 2021 r. Prezes  FORS Adam Małyszko brał udział w posiedzeniu Zespołu Roboczego ds. Transportu działającego przy Radzie Rzecznika MŚP.

Podczas posiedzenia Prezes zapytał o nowe obowiązki firm dokonujących transportu pojazdami o DMC od 2, 5 do 3.5 Mg..

Nowe przepisy są przygotowywane przez Ministerstwo Infrastruktury i wkrótce projekt zostanie przedstawiony opinii publicznej.

Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że będą potrzebne licencje na  korzystanie z pojazdów dostawczych – np. laweta, o DMC mniejszej niż 3,5  Mg – o szczegółach poinformujemy niezwłocznie  po opublikowaniu projektu.

Link do posiedzenia – https://youtu.be/Scqts7oqxO4

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy