9 maja 2024

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA FORS

W dniu 8 maja 2024r prezes FORS Adam Małyszko wziął udział w posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej do spraw przedsiębiorczości oraz podkomisji stałej do spraw innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.

Podczas pierwszego posiedzenia prezes zwrócił się do Ministerstwa  Finansów z prośbą o odpowiedź na pismo FORS  w sprawie możliwości stosowania  VAT – MARŻA przy sprzedaży części z demontażu.

Natomiast podczas drugiego posiedzenia, kolejny raz, zwrócił uwagę na przewlekłość postępowań dot. zamiany czy wydania nowych decyzji związanych z gospodarką odpadami.

 

Linki do nagrań z posiedzeń GOR:

– Podkomisja stała do spraw przedsiębiorczości:

Informacja Ministra Finansów o działaniach administracji skarbowej mających na celu poprawę obsługi na linii urząd skarbowy – podatnik oraz ograniczenie liczby i czasu kontroli skarbowych.

https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/transmisje_arch.xsp#AE6D712879B89D83C1258B0B003E27CE

 

– Podkomisja stała do spraw innowacyjności i konkurencyjności gospodarki:

Informacja o barierach ograniczających rozwój innowacyjności i konkurencyjności sektora MŚP.

https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/transmisje_arch.xsp#C5E3E43519BE9A1BC1258B0B003E5E3E

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy