10 sierpnia 2022

Zakładka „STREFA CZŁONKOWSKA”

Szanowni Członkowie FORS,

Zgodnie z postanowieniem Walnego Zgromadzenia FORS,  które odbyło się 9 czerwca 2022r., została uruchomiona na stronie FORS zakładka „STREFA CZŁONKOWSKA”, do której dostęp będą mieli wyłącznie członkowie FORS. Wszyscy członkowie otrzymają kod dostępu drogą mailową w dniu dzisiejszym. Członkowie FORS,  którzy z różnych przyczyn (np. błędny adres e-mail) nie otrzymali kodu proszeni są o informację na adres: sekretariat@fors.pl. Po weryfikacji otrzymają kod na wskazany adres e-mail.

W zakładce „STREFA CZŁONKOWSKA” będą umieszczane informacje dotyczące działań FORS – wysłane pisma, otrzymane odpowiedzi, raporty i inne przydatne informacje.

Pierwsze informacje pojawią się od 11 sierpnia 2022r. O nowych, ciekawych materiałach będziemy informować w zakładce „AKTUALNOŚCI” która jest publicznie dostępna.

Adam Małyszko – Prezes FORS

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy