30 kwietnia 2020

Zapytanie Pani Poseł Urszuli Pasławskiej w sprawie BDO – Odpowiedz Ministra Jacka Ozdoby

Zapytanie nr 305

do ministra klimatu

w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie Bazy Danych Odpadowych

Zgłaszający: Urszula Pasławska

Data wpływu: 13-02-2020

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z licznymi wątpliwościami, jakie zgłaszają mi przedsiębiorcy w kwestii interpretacji przepisów znowelizowanej ustawy o odpadach z dnia 23 stycznia 2020 r. i dotyczących Bazy Danych Odpadowych, uprzejmie proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy firmy odbierające odpady mają obowiązek składania półrocznych sprawozdań w kodzie 17 09 04 organom samorządu terytorialnego przy założeniu, że przekazują odpady dalej?

  2. Co należy rozumieć przez użycie słowa “na bieżąco” w ustawie? Bardzo proszę o wyjaśnienie znaczenia tego słowa.

  3. Czy przedsiębiorca codziennie musi ręcznie uzupełniać karty KEO, czy może istnieje możliwość wykonania tej ewidencji raz w miesiącu?

  4. Czy odbiór odpadów od osób prywatnych oraz firm nie posiadających numeru BDO może być ewidencjonowany w zeszycie i dopiero na koniec miesiąca wprowadzany do KEO?

  5. Co przedsiębiorca ma zrobić w sytuacji, gdy błędnie poda ilość w karcie KPO: wpisać w rubryce „uwagi” poprawną wagę czy odrzucić kartę i wprowadzić korektę?

  6. Czy w dalszym ciągu można stosować poprzednią procedurę korekty w formie pisemnej, tzn. wykonanie parafki przy skreślonej pomyłce?

  7. Czy Ministerstwo Klimatu – lub podległe mu instytucje – egzekwuje już kary za błędnie wystawione lub nie wystawione karty? Jeśli jeszcze nie, kiedy to nastąpi?

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy