17 lutego 2021

Zespół ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami.

W dniu 15 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającego przy Rzeczniku MŚP.
Podczas spotkania omówiono kolejne punkty postulatów przygotowanych przez Pana Artura Domaszewicza.
Nie we wszystkich punktach środowisko było zgodne z zawartymi propozycjami. Propozycje  które nie uzyskały poparcia FORS nie uzyskały również rekomendacji większości uczestników.
Zainteresowani mogą zapoznać się z przebiegiem spotkania – link.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy