21 lutego 2021

Zespół Roboczy ds. Branży Motoryzacyjnej | 17.02.2021 – YouTube

W dniu 17 lutego 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Branży Motoryzacyjnej działającego przy Rzeczniku MŚP.
Podczas posiedzenia omówiono problem właściwości miejsca zgłoszenia faktu nabycia lub zbycia pojazdu oraz kontynuowano prace zmierzające do określenia definicji technicznej szkody całkowitej.
Niestety prace brną w bliżej nieokreślonym kierunku, nie uwzględniając przez niektóre organizacje pilnej potrzeby zdefiniowania warunków, które spowodują zaliczenie pojazdu do grupy odpadów.
Stowarzyszenie FORS od ponad 15 lat próbuje wprowadzić definicje pojazdu wycofanego z eksploatacji, niestety bezskutecznie. Czy tym razem będzie inaczej?
Zachęcamy do obejrzenia nagrania z obrad.

Propozycje_FORS.PDF

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy