19 marca 2021

Zespół Roboczy ds. Branży Motoryzacyjnej | 18.03.2021 – YouTube

W dniu 18 marca 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Branży Motoryzacyjnej przy Rzeczniku MŚP. Spotkanie poświęcone było definicji Technicznej Szkody Całkowitej.
W ocenie Prezesa FORS Adama Małyszko bez określenia warunków technicznych, które spowodują uznanie pojazdu za pojazd wycofanych z eksploatacji (odpad), żadne nowe definicje nie ograniczą demontażu pojazdów poza oficjalnymi stacjami.
Pomimo deklaracji wszystkich uczestników spotkania o potrzebie wyeliminowania z obrotu kompletnie spalonych – zniszczonych pojazdów, nie udało się zaakceptować przez większość żadnego z proponowanych rozwiązań.

Link do nagrania z przebiegu spotkania.

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy