30 października 2020

Zespół Roboczy ds. Branży Motoryzacyjnej posiedzenie 30.10.2020 r.

W dniu 30 października 2020 r. obradował Roboczy Zespół ds. Branży Motoryzacyjne działający przy Rzeczniku MŚP.
Posiedzenie zostało zwołane na prośbę Adama Małyszko prezesa FORS, który zgłosił potrzebę zajęcia stanowiska przy projektowanych zmianach ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy 690 oraz druk w RCL UC 48). W spotkaniu wzięło udział kilkanaście organizacji z branży motoryzacyjnej.
Podczas spotkania Adam Małyszko przedstawił zagrożenie jaki niesie za sobą Komisyjny projekt (druk sejmowy 690), który przewiduje możliwość wyrejestrowania
pojazdów przejętych przez Powiaty bez potrzeby przekazywania ich do stacji demontażu. Wyjątkowo wszyscy zgodzili się z głównymi argumentami przedstawionymi przez prezesa FORS i po godzinnej dyskusji temat zamknięto.
Biuro Rzecznika przygotuje w tej sprawie odpowiednie stanowisko.
W drugiej części spotkania omówiono Rządowy projekt zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym (UC 48),który w głównej mierze dotyczy funkcjonowania  Stacji Kontroli Pojazdów.
W tym przypadku branża nie była już tak zgodna, najwięcej kontrowersji wzbudzała zaproponowana w projekcie sankcja karna w postaci podwójnej stawki opłaty za przegląd techniczny wykonany po 30 dniach od upływu terminu ważności badań. Dodatkowo wydatek ten, w przypadku pojazdów firmowych, nie bedzie stanowił kosztów uzyskania przychodów. Nie do wszystkich docierała argumentacja, że nie da się wykonać w terminie przeglądu w przypadku pojazdów powypadkowych będących w trakcie naprawy lub oczekujących na nabycie w komisie. Prezes FORS zaproponował aby w tak trudnych warunkach pracy z powodu COVID 19, dokonać tylko tych zmian który są wymagane przez Dyrektywę UE. Spotkanie trwało prawie 2.5 godziny. Temat nie został zamknięty i będzie kontynuowany w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 13.30. Jeżeli mają Państwo uwagi, to prosimy o przesłanie ich na adres: sekretariat@fors.pl

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy