17 stycznia 2021

Zespół Roboczy ds. Recyklingu i gospodarki odpadami | 15.01.2021 – YouTube

W dniu 15 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie Roboczego Zespołu ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami.

Tematem spotkania był projekt zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw.

Wstępne uwagi do projektu przedstawił prezes FORS Adam Małyszko. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Mecenas Agnieszka Misiejuk- Wiceprezes FORS.

https://www.youtube.com/watch?v=jlsoonJWLJQ&feature=youtu.b

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy