16 lipca 2020

Zgłoszenia nabycia pojazdu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 7 maja 2020r (II SA/Sz 228/20) potwierdził stanowisko FORS w sprawie zgłaszania faktu nabycia pojazdu.
Zgodnie z wyrokiem Sądu nie ma obowiązku rejestracji (przerejestrowania) nabytego pojazdu zarejestrowanego w kraju a jedynie obowiązek zgłoszenia faktu nabycia pojazdu.

II SA/Sz 228/20 – Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-05-07

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy