10 lutego 2024

Zmiany cennikowe na platformie Allegro.pl dla części używanych w kategorii Motoryzacja

Z dniem 29 lutego 2024 r. cennik opłat związanych ze sprzedażą na Allegro zostanie zaktualizowany. Wśród zmian zapowiedzianych 23 stycznia w tym artykule, w kontekście działalności stowarzyszenia FORS, szczególne znaczenie mają:

  • Zniesienie opłaty za wystawianie dla ofert o stanie innym niż “Nowy” i cenie do 100 zł włącznie (objęte zmianą zostaną oferty już istniejące jak i nowe)

  • Zmiana prowizji od sprzedaży z 8.5% do 12% netto (nie więcej niż 120 zł netto)

Obecnie, wszystkie oferty ze stanem innym niż “Nowy” z ceną początkową do 100 zł obciążone są opłatą utrzymaniową 0,20 zł / 10 dni.

Dodatkowo informacja ta zostanie przekazana przez serwis Allegro drogą mailową i wewnętrznymi kanałami komunikacyjnymi.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy