16 marca 2020

Zmiany personalne w Ministerstwie Klimatu.

Magda Gosk nie jest już dyrektorem departamentu gospodarki odpadami w Ministerstwie Klimatu.

Od poprzedniego tygodnia nazwisko Magdy Gosk przestało widnieć w Biuletynie Informacji Publicznej resortu klimatu, która pełniła tą funkcje od lutego 2016 r.   Obecnie widnieje tam nazwisko Marzeny Berezowskiej jako pełniącej obowiązki dyrektora.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy