12 sierpnia 2020

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym.

W dniu 11 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Infrastruktury w sprawie rozpatrzenia Ustawy o zamianie ustawy prawo o ruchu drogowym.
Podczas posiedzenia Prezes FORS Adam Małyszko zgłosił 3 poprawki do ustawy.
1. Zobowiązanie organu rejestrującego pojazdy do wydawania zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym.
2. Umożliwienie dokonania rejestracji pojazdów w drogą korespondencyjną.
3. Doprecyzowanie przepisów dotyczących ubezpieczenia pojazdów czasowo wyrejestrowanych.
Ministerstwo Infrastruktury ustosunkowując się do propozycji FORS uznało, że zgłoszone propozycje można stosować wypracowując stosowną praktykę bez ingerencji w ustawę.
Prezes FORS kolejny raz zwrócił się do Pani Wiceminister Cyfryzacji o przyspieszenie pracy nad narzędziem umożliwiających wyrejestrowanie pojazdu drogą elektroniczną z pozycji stacji demontażu.
Procedowana w Senacie Ustawa taką możliwość przewiduje jednak bez podania terminu wdrożenia. O terminie wdrożenia elektronicznego wyrejestrowania ma poinformować w drodze Komunikatu Minister Cyfryzacji.

W zał.
Propozycje FORS.pdf
Link do nagrania

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy