4 maja 2024

Zmiany w systemie kaucyjnym

Rząd przygotował zmiany w systemie kaucyjnym, projekt przewiduje:
– zagwarantowanie zwrotu kaucji za butelkę zwrotną w każdym sklepie, w którym pobrano kaucję,
– zapewnienie w każdej gminie przynajmniej jednego punktu odbioru opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym,
– objęcie systemem dystrybutorów produktu w opakowaniu na napoje jednorazowego lub wielokrotnego użytku, poprzedzających sprzedaż użytkownikowi końcowemu,
– wprowadza obowiązek dostarczenie oświadczeń o niekaralności członków rady nadzorczej, zarządu i prokurentów podmiotu reprezentującego za umyślne przestępstwa,
– przesunięcie o rok terminu wejścia w życie systemu odbioru opakowań po produktach mlecznych,
– zobowiązuje podmioty reprezentujące, które otrzymały zezwolenia do złożenia wniosku aktualizującego w terminie 3 miesięcy.
Projekt w zał.:

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy