10 sierpnia 2018

Opinia Stowarzyszenia FORS do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń́

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Stowarzyszenie FORS wysłało pismo z uwagami do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń́, który pojawił się w RCL-u. Poniżej treść pisma. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego treścią:

– pismo FORS  

Prosimy również pozostałe firmy z branży o wysyłanie swoich uwag i opinii do przedmiotowego projektu rozporządzenia drogą mailową do sekretariatu Ministra Środowiska oraz na adres michal.rzodkiewicz@mos.gov.pl w terminie do 16 sierpnia br.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy