10 lipca 2019

Wyrejestrowanie pojazdów w stacji demontażu !

Postulaty Stowarzyszenie FORS w zakresie wyrejestrowania pojazdów zostały spełnione. Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt  zakłada szereg zmian mających na celu usprawnienie i ułatwienie procesu wyrejestrowania pojazdu przekazanego do demontażu.

Po wejściu w życie zmiany do ustawy Prawo   o ruchu drogowym oraz ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, pojazd przekazany do stacji demontażu, zostanie wyrejestrowany z urzędu. Właściciel pojazdu przekazanego do demontażu nie będzie miał obowiązku zgłoszenie się do urzędu celem wyrejestrowania go, a tablice rejestracyjne zostaną w stacji demontażu zagospodarowane jako odpad. Prowadzący stacje demontażu nie będzie miał również obowiązku przekazywania drugiego egzemplarza zaświadczenia do urzędu. Projekt wprowadza również likwidację karty pojazdu oraz możliwość elektronicznego zawiadamiania o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Więcej w załączonym projekcie.

PROJEKT

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy