Ankieta – wyniki

Sytuacja przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu.

 

 

1. Czy Państwa stacja demontażu pracuje i czy będzie obsługiwała Klientów przynajmniej do 30 kwietnia 2020 r?

 

 

 

2. Czy w Państwa stacji demontażu spadły ilości przyjmowanych pojazdów do demontażu?

 

 

 

3. Jeżeli ilości przyjmowanych pojazdów spadły to o ile procent?

 

 

 

4. Czy w okresie w ostatnich 30 dni spadły ilości sprzedawanych części?

 

5. Jeżeli w Państwa stacji demontażu spadły ilości sprzedawanych części, to o ile procent?

6. Czy w ostatnich 30 dniach zostało zmniejszone zatrudnienie?

 

 

 

7. Czy Państwa firma zamierza korzystać z programów pomocowych Państwa (tarczy antykryzysowej)?

 

8. Jak duży wpływ na Państwa działalność ma szara strefa?


9. Jak duży wpływ na Państwa działalność ma biurokracja – zezwolenie, operaty, sprawozdania, ewidencja, BDO, itd?


10. Czy macie Państwo problemy z pozbyciem się odpadów powstałych po demontażu pojazdów?

11. Jeżeli macie Państwo problemy z pozbyciem się odpadów,  proszę podać ich rodzaje :


12. Czy w związku z problemami z pozbyciem się odpadów istnieje zagrożenie magazynowania większej ilości niż określone ilości w Państwa  zmienionej decyzji lub złożonym wniosku o zmianę decyzji oraz operacie ppoż?

 

13. Czy Państwa firma kwalifikuje się jako przedsiębiorca?

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy