19 grudnia 2019

Debata na temat uruchomienia bazy BDO

18 grudnia 2019 odbyło się posiedzenie komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 61).  Do Pani Urszuli Pasławskiej przez zarząd Fors zostało złożone pismo w sprawie przesunięcia o rok obowiązku prowadzenia ewidencji w BDO. Dziś 19 grudnia o godzinie 13 druga część posiedzenia.

Pismo.pdf

Transmisja z posiedzenia.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy