FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Walne Zebranie 

 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Walne Zebranie  10 kwietnia 2024 r. Targi Kielce Ekotech

CENTRUM KONGRESOWE wejście nr 3 – Sala KAPPA

zgłoszenia przyjmujemy do 29 marca 2024 r.

– udział w bankiecie w Hotelu Bińkowski

– udział w bankiecie w Hotelu Bińkowski

firma

adres e-mail

telefon

uwagi

 

Udział w części informacyjno-szkoleniowej, obiedzie oraz Walnym Zebraniu jest bezpłatny.

Opłata za udział w bankiecie od jednej osoby wynosi: 300 zł brutto.

Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa oraz zobowiązuję się do dokonania wskazanych opłat na konto stowarzyszenia FORS

BANK PEKAO S.A. 66 1240 5921 1111 0000 4757 2007

– w przypadku gdy uczestnikiem jest firma, zostanie wystawiona faktura – Oświadczam, że akceptuję przesłanie faktury drogą elektroniczną.

OŚWIADCZENIE RODO
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na stronie http://fors.pl/ i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby spotkania organizowanego przez Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119). 

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy