Formularz zgłoszeniowy – Reckling pojazdów wycofanych z eksploatacji – wspólna sprawa

 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

został zamknięty 

na konferencję  6 października 2022 r.

zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2022 r.

udział w kolacji Członek Fors

udział w kolacji Członek Fors

firma

adres e-mail

telefon

uwagi

Opłata za udział w konferencji od osoby wynosi:
– 280 zł netto – dla członków Stowarzyszenia FORS
– 480 zł netto – dla osób niebędących członkami Stowarzyszenia FORS

– 280 zł netto – kolacja.

W przypadku pisemnej rezygnacji  do 3 października 2022 r., organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% opłaconej kwoty. Rezygnacja po tym terminie lub nieobecność podczas konferencji jest jednoznaczna z poniesieniem całkowitych kosztów udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby może wziąć udział inny pracownik firmy po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu FORS.
Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa oraz zobowiązuję się do dokonania opłaty z tytułu uczestnictwa w Konferencji. BANK PEKAO S.A. 66 1240 5921 1111 0000 4757 2007.
– w przypadku gdy uczestnikiem jest firma, zostanie wystawiona faktura – Oświadczam, że akceptuję przesłanie faktury drogą elektroniczną.

OŚWIADCZENIE RODO
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na stronie http://fors.pl/ i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby Szkolenia organizowanego przez Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119). 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy