5 sierpnia 2021

Informacja z Senatu

 

W dniu 3 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Senackich rozpatrujących zgłoszone przez Senatorów poprawki do ustawy o zmianie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw w tym ustawy o odpadach.

Wszystkie poprawki zaproponowane przez FORS zostały zgłoszone przez Senatora PSL Pana Ryszarda Bobra i pomimo negatywnej opinii Rządu zostały przyjęte przez Komisje Senackie.

W tym miejscu dziękujemy PSL za zainteresowanie się zgaszanym przez FORS problemami.

W zał. pismo FORS oraz zgłoszone poprawki (nr 24 i 25 ).

Najprawdopodobniej Ustawa z poprawkami Senatu trafi teraz Sejmu, gdzie poprawki rozpatrzy Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Prosimy wszystkie osoby popierające zaproponowane poprawki o kierowanie pism na ręce Przewodniczącej Komisji Pani Urszuli Pasławskiej.

Prezes FORS

http://fors.pl/wp-content/uploads/2021/08/S22C-6e21071519260-1.pdf

http://fors.pl/wp-content/uploads/2021/08/445a.pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy