PROGRAM KONFERENCJI 22.09.2021 r.

Godzina

Temat

Prezentujący temat

930

Rejestracja uczestników.

Sekretariat

1030

Otwarcie Konferencji.

Prowadzący – Jakub Pawłowski

1040

Skutki wprowadzonych zmian prawnych w latach 2015-2018.

Adam Małyszko – Prezes Stowarzyszenia

Agnieszka Misiejuk- Wiceprezes Zarządu FORS

1110

Rola Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Trzy lata współpracy Rzecznika z FORS.

Marek Woch – Dyrektor Generalny Biura Rzecznika

1130

Ewidencja i Sprawozdawczość Recyklingu Pojazdów w BDO – pierwsze doświadczenia.

Kamil Domański  – Starszy Specjalista ds. Gospodarki Odpadami IOŚ

1150

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – przewidywane zmiany w systemie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Michał Ambroziewicz- Ministerstwo Klimatu i Środowiska

1210

Przerwa kawowa

1230

Efekty kontroli przedsiębiorców i szarej strefy – podsumowanie wyników kontroli po nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w 2018 r.

Michał Mistrzak  – Zastępca Dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ

Justyna Adamirowicz – Kierownik Działu Inspekcji
WIOŚ Zielona Góra

1250

Systemowa kontrola obowiązkowego ubezpieczenie posiadaczy pojazdów OC.

Joanna Pasturczak – Dyrektor Departamentu Opłat Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Mariusz Figiel – Kierownik Projektu Departament Zarządzania Projektami Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

1310

Kontrola sprzedaży części w internecie – akcja Krajowej Administracji Skarbowej.

Robert Michalski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości MF

Tomasz Lang – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

1330

DEBATA – Wpływ kontroli na rynek recyklingu pojazdów.

Prowadzący

1430

Obiad

1530

Sukcesy stacji demontażu – prezentacje wybranych firm.

Przedstawiciele stacji

1630

DEBATA – młodzi w biznesie – sukcesja w firmie

Prowadzący

1800

Zakończenie konferencji

1900

Kolacja

 

W trakcie Konferencji zapoznać się można z ofertą wystawców.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu konferencji.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy