4 października 2017

Relacja z II Międzynarodowej Konferencji FORS

    Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów FORS już od 18 lat organizuje jesienne konferencje poświęcone tematyce recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Tegoroczna konferencja po raz drugi miała wymiar międzynarodowy. II Międzynarodowa konferencja RECYKLING W KRAJU I NA ŚWIECIE odbyła się 26 września 2017 r w Hotelu Novotel Warszawa Centrum. Udział w niej wzięło blisko 200 osób, w tym wielu gości z zagranicy: USA, Japonii, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii. Jednym z najbardziej wyczekiwanych gości była Pani Artemis Hatzi – Hull z Komisji Europejskiej, która od lat odpowiedzialna jest za sprawy związane z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji. Nie zabrakło też przedstawicieli parlamentu w tym m.in. posła Dariusza Piontkowskiego Przewodniczącego Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami, senatora Grzegorza Peczkisa i posła Krzysztofa Sitarskiego. Obecni byli również przedstawiciele administracji, w tym Pani Izabela Szadura i Anna Nehring z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Pani Anna Adamczyk z Ministerstwa Środowiska.
Ministerstwo Rozwoju które objęło honorowym patronatem Konferencję reprezentował Pan Janusz Kipigroch.
Udział wzięli również przedstawiciele instytucji będących partnerami współpracującymi ze Stowarzyszeniem FORS oraz przedstawiciele mediów.
    Konferencję otworzyła prezentacja Pani Artemis Hatzi – Hull na temat Dyrektywy ELV i oceny jej wdrożenia. Pani Hatzi – Hull przedstawiła nie tylko główne założenia Dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji i cele, które udało się zrealizować w przeciągu 17 lat obowiązywania Dyrektywy, ale też zwróciła uwagę na wciąż nierozwiązany problem szarej strefy oraz słabą jakość danych, które nie pozwalają na pełną i rzetelną ocenę systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Unii Europejskiej. Mówiła również o podejmowanych przez Komisję Europejską inicjatywach w zakresie pojazdów np. o opracowaniu wytycznych dotyczących kwalifikowania pojazdów jako odpady w ramach transgranicznego przemieszczania odpadów, jak również o trwających obecnie dyskusjach legislacyjnych, które będą miały wpływ na przepisy dotyczące wraków.
Gościem Konferencji był również Pan Henk Jan Nix z europejskiego Stowarzyszenia EGARA, zrzeszającego organizacje pozarządowe działające w różnych krajach Europy, skupiające przedstawicieli branży recyklingu pojazdów. Przedstawił on między innymi strukturę i cele Stowarzyszenia oraz działania podejmowane przez EGARA w zakresie wpierania rozwoju tej branży w Europie. Henk Jan Nix przedstawił również inicjatywy EGARA podejmowane na forum struktur Unii Europejskiej, których celem jest m.in. informowanie organów Unii o działaniu systemu recyklingu w krajach Unii, konsultacje dotyczące nowych przepisów związanych z pojazdami, zapobieganie nielegalnemu demontażowi pojazdów czy zapewnienie prowadzącym stacje demontażu dostępu do informacji o częściach.
    Kolejną prezentację – zaprezentowali przedstawiciele Stowarzyszenia FORS : Pan Adama Małyszko – Prezes FORS oraz Pan Maciej Kula- Członek Zarządu FORS – dotyczyła ona ekonomicznych aspektów recyklingu pojazdów w Polsce. W prezentacji przedstawiono dwa główne kierunki prowadzenia działalności stacji demontażu: tj. tzw. demontaż częściowy i demontaż surowcowy. W prezentacji przedstawiono główne źródła przychodów przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz pozycje kosztowe. Zwrócono również uwagę na aspekty, które należy uwzględnić, decydując się na wybór określonego kierunku prowadzenia działalności.
    Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji były jednak części – możliwości, jakie daje rynek części używanych, ale też trudności, jakie napotykają prowadzący stacje demontażu, działający w tym obszarze.
Z ogromnym zainteresowaniem spotkała się prezentacja Pana Michaela Wilsona z działającej w Stanach Zjednoczonych organizacji Automative Recyclers Association (ARA) na temat rynku demontażu pojazdów w USA oraz możliwości i praktyki ponownego wykorzystania części. Michael Wilson zwracał uwagę na możliwości wykorzystania części pochodzących z demontażu przy likwidacji szkód komunikacyjnych. Podkreślał ogromne znaczenie danych dotyczących części używanych dostępnych w stacji demontażu oraz jakości tych danych i ich kompatybilności z systemami szacowania szkód. Zwracał uwagę na to, że pojazdy są coraz bardziej złożone i coraz więcej części w pojeździe powiązanych jest z elektroniką, co utrudnia ich ponowne wykorzystanie. Konieczne są bowiem stosowne informacje od producentów samochodów, które umożliwią sprawdzenie i przetestowanie części, a uzyskanie tych informacji jest niezwykle trudne.
    O nowoczesnych technologiach w pojazdach i wyzwaniach, jakie za sobą niosą dla prowadzących stacje demontażu mówił też Pan Jason Cross z Wielkiej Brytanii. Pojazdy hybrydowe czy pojazdy elektryczne to już nie jest przyszłość – to teraźniejszość. Jason Cross opowiadał o doświadczeniach brytyjskich recyklerów z pojazdami elektrycznymi. Mówił o tym, jak ważne jest szkolenie pracowników i zachowanie szczególnej ostrożności przy demontażu tego typu pojazdów. Przedstawił też trudności, jakie napotykają prowadzący stacje w związku z demontażem pojazdów elektrycznych: brak przepisów dotyczących bezpiecznego przetwarzania tego typu pojazdów, brak szkoleń ze strony producentów z zakresu bezpiecznego ich przetwarzania, konieczność zapewnienia większej siły roboczej przy demontażu pojazdów elektrycznych i mała, jak na razie, ilość takich pojazdów w stacjach demontażu. Poza tym Jason Cross przedstawił rynek części używanych w Wielkiej Brytanii, wskazując na dominację popularnego serwisu internetowego przy sprzedaży części. Zwracał również uwagę na konieczność zapewnienia wysokiej jakości sprzedawanych części. Podkreślał, że o sukcesie decyduje jakość obsługi klienta –należy nie tylko wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klienta, ale starać się wręcz je przekraczać.
    Z kolei o doświadczeniach francuskich recyklerów mówiła Pani Dorothee Decrop. Przedstawiła francuskie regulacje prawne dotyczące ponownego wykorzystania części pochodzących z demontażu w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, w szczególności o obowiązkach przedsiębiorców prowadzących zakład naprawczy do informowania konsumenta o możliwości naprawienia pojazdu z zastosowaniem części używanych. Rząd francuski prowadzi całą kampanię informacyjną związaną z promocją części używanych, która ma uświadamiać konsumentów, że na rynku są dostępne części używane, które są tańsze od części nowych, a korzystanie z nich przyczynia się do ochrony środowiska. Dorothee Decrop przywołała również przykłady działań ubezpieczycieli na rzecz zwiększenia liczby napraw pojazdów powypadkowych z zastosowaniem części używanych – np. zniżki w polisach, jeżeli konsument wyraża zgodę na naprawę pojazdu po szkodzie komunikacyjnej częściami używanymi.
    Niezwykle ciekawą prezentację przedstawiła Pani podinspektor Magdalena Kowalewska z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie na temat legalizacji pojazdów pochodzących z przestępstwa. Pani Podinspektor zwróciła m.in. uwagę na wciąż dużą liczbę kradzieży samochodów w Polsce i bardzo niską wykrywalność tego typu przestępstw. Z danych Policji wynika, że aż 80% skradzionych pojazdów demontowana jest na części. Ogromna ilość części używanych dostępnych na rynku, a przede wszystkim brak oznaczeń na poszczególnych umożliwiających identyfikację i pochodzenie części, w zasadzie wykluczają stwierdzenie, czy oferowana do sprzedaży część używana pochodzi z legalnego źródła, czy może z przestępstwa. Pani Podinspektor mówiła również o procederze legalizacji kradzionych samochodów z wykorzystaniem dokumentów pojazdów rozbitych.
    O doświadczeniach japońskich recyklerów opowiadał Pan profesor Kenitchi Togawa. Profesor przedstawił rynek japoński recyklingu pojazdów oraz ogólne założenia prawa japońskiego w tym zakresie. Mówił też o doświadczeniach Japonii ze zjawiskiem nielegalnego porzucania wraków, a także znaczącym udziale nowych operatorów pochodzących z zagranicy, którzy zaangażowali się w rynek recyklingu pojazdów.
    Konferencję zakończyła prezentacja Pani Aliny Borety na temat wpływu zmian demograficznych na rynek pracy w Polsce oraz możliwości pozyskania pracowników z Ukrainy do stacji demontażu.
Przez cały czas trwania Konferencji w Sali dla Wystawców można było zapoznać się z ofertą firm, które swoje produkty i usługi dedykują przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu.
    Po Konferencji odbyła się uroczysta kolacja, podczas której zaprezentowali się artyści sceny operowej. Wieczorne spotkanie było okazją do dalszych dyskusji i bliższego poznania.
Następnego dnia części gości udała się na zwiedzanie dwóch stacji demontażu w Łochowie oraz w Dobrzyniewie Dużym koło Białegostoku. Natomiast w przeddzień Konferencji stacje demontażu zwiedziła również 25 osobowa grupa recyklerów z Finlandii.
Wszystkim gościom, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie do udziału w Konferencji oraz uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że Konferencja, a zwłaszcza poruszane w jej trakcie zagadnienia, spełniły Państwa oczekiwania i pozwoliły dostrzec w branży recyklingu nowe nieznane dotąd możliwości. Zachęceni bardzo pozytywnymi opiniami chcielibyśmy w przyszłym roku móc ponownie zaprosić na kolejne spotkanie w jeszcze liczniejszym gronie.
    Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z Konferencji i zwiedzania stacji demontażu oraz z prezentacjami, które zostały przedstawione na Konferencji.
Foto relacja
Prezentacje z konferencji

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy