30 października 2020

Uwagi FORS do Komisyjnego projektu zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym.

Uwagi FORS do Komisyjnego projektu zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy 690), który przewiduje możliwość wyrejestrowania pojazdu bez konieczności przekazania go do stacji demontażu.

 

http://fors.pl/wp-content/uploads/2020/10/20201029-106.pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy