16 kwietnia 2020

WYNIKI ANKIETY – Aktualna sytuacja przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu

Warszawa 16 04 2020 r

Ankietę wypełniło 140 przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu. Tylko ok. 42 % stacji demontażu jest przekonana o tym, że będzie prowadzić działalność przynajmniej do końca kwietnia. Ponad 98 % prowadzących stacje demontażu odnotowało spadek liczby pojazdów przyjmowanych do demontażu, a w ponad 34% stacji spadek ten jest większy niż 70 %. Podobna sytuacja dotyczy spadku ilości sprzedawanych części nadających się do powtórnego użycia – prawie 40 % stacji demontażu wykazuje spadek sprzedaży o ponad 70 %. Ponad 88% % stacji ma problem z pozbyciem się odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów. Rodzi to oczywiście konieczność magazynowania odpadów w większej ilości niż zakładano, w rezultacie aż ponad 72% stacji zgłasza problem niedostatecznej ilości miejsca przeznaczonego na magazynowanie odpadów. Tworzywa sztuczne, tekstylia, guma, opony, szkło to odpady, które sprawiają prowadzącym stacje demontażu największy problem. Ok. 30 % stacji demontażu zredukowała zatrudnienie, a 90 % stacji oczekuje pomocy Państwa. Przyczyn takiego stanu prowadzący stacje demontażu upatrują głównie w nadmiernej biurokracji, a przed wszystkim w szarej strefie, która zdominowała rynek w tym trudnym czasie.

To, że główną przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu jest szara strefa, potwierdzają raporty z innych krajów. W krajach, w których szara strefa nie zdominowała rynku i nie jest tak mocno rozwinięta, jak w Polsce, prowadzący stacje demontażu w mniejszym stopniu odczuli wpływ epidemii wywołanej koronawirusem. Nie bez znaczenia są też odpowiednie instrumenty prawne, zachęcające do przekazania pojazdu we właściwe miejsce – w państwach, w których takie rozwiązania funkcjonują, prowadzącym stacje łatwiej jest utrzymać działalność na dotychczasowym poziomie, pomimo trudności związanych z epidemią.

Z analizy uzyskanych danych wynika również, że zdecydowana większość firm biorących udział w ankiecie to mikro, małe i średnie firmy, z czego 55 % to mikroprzedsiębiorcy. Ankieta pokazuje, że system recyklingu pojazdów, który działa w Polsce po zmianach prawnych w 2015 r. oraz 2018 r., w sytuacji kryzysu gospodarczego, załamał się całkowicie. Niestety obecną sytuację wykorzystała szara strefa, która jest głównym czynnikiem powodującym stały spadek liczby pojazdów trafiających do stacji demontażu, jak również spadek ilości sprzedawanych części pochodzących z legalnego demontażu. Trudną sytuację pogłębia wszechogarniająca biurokracja, z którą przegrywają przede wszystkim najmniejszej firmy. Wniosek nasuwający się po analizie danych z ankiety, ale też obserwacja sytuacji w branży jest taki, że bez zdecydowanych działań ze strony Państwa, stacje demontażu nie mają żadnych szans na przetrwanie. Istnieje realne zagrożenie likwidacji dobrych legalnych rodzinnych firm, które swoją pozycję budowały przez ponad 20 lat, z korzyścią dla Skarbu Państwa, pracowników i oczywiście własnej satysfakcji z porządnie prowadzonego biznesu.
Stowarzyszenie FORS ma jednak nadzieją, że Państwo będzie potrzebowało naszych podatków, stworzonych przez nas miejsc pracy i podejmie współpracę z legalnie działającymi firmami w celu ograniczenia biurokracji i działalności szarej strefy.
Adam Małyszko – prezes FORS

Wyniki   Ankiety

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy