15 października 2021

Z Życia Stowarzyszenia

  1. W dniu 6 października 2021 r. Prezes Adam Małyszko brał czynny udział w pracach Sejmowej Podkomisji stałej do spraw monitorowania gospodarki odpadami w sprawie rozpatrzenia projektu zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk 1588).

Link do nagrania: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

  1. W dniu 8 października 2021 r. Prezes Adam Małyszko brał czynny udział w Łączonym Posiedzeniu Zespołu Roboczego ds. Egzekucji Zobowiązań oraz Zespołu Roboczego ds. Podatków i danin quasi-podatkowych w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Link do nagrania: Zespół Roboczy ds. Egzekucji Zobowiązań i Podatków i danin quasi-podatkowych

  1. W dniu 12 października 2021 r. Prezes Adam Małyszko brał udział w trzech posiedzeniach sejmowych Komisji:

– Infrastruktury – w sprawie rozpatrzenia projektu zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym  (druk 1608); bez zabierania głosu FORS

Link do druku: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

–  Infrastruktury – w sprawie  rozpatrzenia projektu zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym (druk 1504). Powołano  podkomisję; bez zabierania głosu FORS

Link do nagrania: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Link do złożonych uwag FORS: Uwagi FORS

–  Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie sprawozdania podkomisji rozpatrującej  projekt zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk 1588). Prezes zgłosił jedną uwagę, która w formie poprawki została zgłoszona podczas 2 czytania przez Konfederację; po głosowaniu  odrzucona

  1. W dniu 13 października 2021 r. Prezes Adam Małyszko brał czynny udział w pierwszym posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji ds. Deregulacji

Link do nagrania: Wysłuchanie postulatów przedsiębiorców na temat możliwych rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy