5 lipca 2020

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

1. W dniu 30 czerwca 2020 r. Stowarzyszenie FORS wystosowało pismo do Pana Ministra Adama Abramowicza – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z prośbą o pomoc i zainteresowanie Ministerstwa Klimatu sytuacją przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu.
Pismo link

2. W związku z wykrytymi kolejnymi błędami w systemie BDO , prezes FORS Adam Małyszko skierował prośbę do Rzecznika MŚP o interwencję w tej sprawie do Ministerstwa Klimatu.

3. W dniu 1 lipca 2020 r. podczas posiedzenia Zespołu ds Recyklingu i Gospodarki Odpadami, działającym przy Rzeczniku MŚP, prezes FORS Adam Małyszko wskazał na nowe problemy związane z funkcjonowaniem BDO oraz przedstawił sytuację przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu w aktualnym stanie prawnym. Podczas dyskusji ustalono, że na kolejne posiedzenie zostaną zaproszeni przedstawiciele Instytutu Ochrony Środowiska którzy są odpowiedzialni za wdrożenie systemu BDO. Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 20 lipca 2020 r. Podczas posiedzenia poruszono również temat maksymalnego czasu przez jaki mogą być magazynowane odpady oraz temat zabezpieczenie roszczeń. Podczas posiedzenia wstępnie omówiono temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Członkowie Zespołu do 10 lipca maja przedstawić propozycje – stanowiska w tej sprawie.
Link do nagrania.

4. W dniu 3 lipca 2020 r Stowarzyszenie FORS otrzymało kolejną odpowiedź Ministerstwa Klimatu w sprawie zabezpieczenia roszczeń, z pisma wynika jedynie, że propozycje FORS będą przedmiotem rozważań Ministerstwa Klimatu.
Pismo link

5. W dniu 3 lipca 2020 r. odbyło się kolejne, zorganizowane przez FORS, międzynarodowa wideokonferencja poświęcona sytuacji recyklingu pojazdów na świecie, tym razem z udziałem przedstawicieli: Japonii, USA, Kanady, Anglii, Włoch, Finlandii, Nigerii i Polski. Poza omówieniem ogólnej sytuacji związanej z COVID 19 przedstawiono sytuację branży. Najlepiej sytuacja wygląda w Finlandii w pozostałych krajach odnotowuje się poprawę zarówno sytuacji zdrowotnej jak i ekonomicznej. Niestety są obawy przed nawrotem wirusa i kolejnymi falami zakażeń. W związku z kryzysem w niektórych krajach przeprowadzono akcje złomowania, – premie przy zakupie nowego, przykładowo w USA w ciągu 2,5 miesiąca zezłomowano w ramach akcji 700 000 samochodów.
Jednak w opinii ekspertów takie rozwiązanie nie przyniosło pozytywnych efektów prowadzącym stacje demontażu, skorzystały jedynie firmy posiadające strzępiarki oraz producenci samochodów. Zdecydowanie lepiej przebiegała akcja w Kanadzie która nie była związana z COVID 19 i trwała 2,5 roku. W opinii Adama Małyszko najlepszym rozwiązaniem jest stały system zachęt ekonomicznych. Jako przykład podał funkcjonujący od 1978 r system w Norwegii. Kolejnym tematem były koszty zagospodarowania odpadów. Z wypowiedzi uczestników nie wynikało aby wzrosły koszty zagospodarowanie odpadów takich jak, opony, tworzywa sztuczne, szkło, płyny chłodnicze. Wzrost odnotowano jedynie w POLSCE – w opinii Adam Małyszko gwałtowny wzrost kosztów w Polsce nie jest spowodowany kryzysem lub stanem epidemiologicznym a wprowadzonymi w 2018 r kosztownymi zmianami w prawie. Podczas spotkania ustalono również, że finalne prace nad końcową wersją petycji do WTO – Międzynarodowej Organizacji Handlu, w sprawie elektronicznego blokowania przez producentów możliwości powtórnego wykorzystania części, będą prowadzone w mniejszej grupie.

Kolejne spotkanie, odbędzie się w dniu 9 września 2020 r.

Członkowie FORS który zechcą obejrzeć nagranie z wydarzenia mogą zwrócić się z prośbą do sekretariatu FORS o link i hasło dostępu.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy